22. АНТИЧНА КРЕПОСТ „СЕКСАГИНТА ПРИСТА“

Местоположение: гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ №2 и ул. „Одрин“ № 2

Тел: +359 82 280 004

GPS:

Работно време:

09:00-17:30 ч.

/без почивен ден/

Информация:

РИМ – Русе


Сексагинта Приста се намира в съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до брега на р. Дунав. Първият римски военен лагер (от края на І до края на ІІІ в.) вероятно е разположен при устието на р. Русенски Лом. Крепостта Сексагинта Приста заема терен от 4–5 ха. Останките на хълма (ІІ-ІІІ в.) са от цивилни постройки, вероятно крайлагерно селище, обособено и като култов център.
Една от тях е храм на Аполон, който е изграден през последната четвърт на ІІ в. (при управлението на Комод или по-вероятно в началото на династията на Северите). Интересен е планът на открития храм. Той е ориентиран на североизток – югозапад и наподобява християнски храм. В него са открити депонирани четири цели и фрагменти от оброчни плочки на Тракийския конник и Аполон, керамика, монети, жертвеник на Аполон с надпис и други находки.
Сградата преустановява функциите си в края на ІІІ в. и върху нея през ІV в., по време на император Константин Велики, е изградена една от най-важните сгради в римския военен лагер – Принципията (щабът на военнатачаст в Сексагинта Приста). Сградата е с правоъгълна форма и е ориентирана с дългите си страни в посока северозапад – североизток. Тя е изградена от необработени камъни на спойка с хоросан и е с размери 28.50х16.50 м. Престава да функционира като Принципия при безредиците, предизвикани от готите в края на IV в. След това, както и територията на военния лагер, е обитавана през късната античност (V-VI в.) и по време на Първата българска държава (Х–ХІ в.).
Крепостта Сексагинта Приста е оформена като музей на открито, в който са консервирани и експонирани около 50 м от северозападната крепостна стена и кула, шест сгради, храмът на Аполон и Принципията. В експозиционната част е включен и германски бункер от Втората световна война, в който посредством оброчни материали се представя религиозният живот в провинция Долна Мизия през I-III в. Музеят разполага с изложбена зала, в която понастоящем са изложени мащабирани хартиени 3D модели на археологически обекти по Дунавския римски лимес и реплики на най-представителните находки, откривани в тях.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Традиционно името на крепостта се превежда като „Пристанище на 60-те кораба“. Според една от теориите на археолозите, кастелът получава името си след успешно приключване на Дакийските войни на император Домициан (85-89 г.). Тогава през р. Дунав, при устието на р. Русенски Лом, е прехвърлен един римски легион, състоящ се приблизително от 6000 човека. Точно 60 кораба от типа „пристис“ са били необходими за тази акция. В чест на победата над даките кастелът получава новото си име.


Вижте АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ -  РИМСКИ ПАЗАР, РУСЕ