1. АНТИЧНА КРЕПОСТ БОНОНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА И ОСМАНСКА КРЕПОСТ БДИН 2. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВИДИН 3. АНТИЧЕН ГРАД РАЦИАРИЯ 4. АНТИЧЕН КАСТЕЛ КАСТРА МАРТИС 5. РИМСКА КРЕПОСТ КАЛЕТО 6. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - МОНТАНА 7. АНТИЧЕН ГРАД АЛМУС 8. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЛОМ 9. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВРАЦА 10. АНТИЧНА КРЕПОСТ АВГУСТА 11. КРЕПОСТ КАМЪКА 12. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ОРЯХОВО 13. РИМСКИ ГРАД УЛПИЯ ЕСКУС 14. ПЪТНА СТАНЦИЯ И АНТИЧЕН КАСТЕЛ ДИМУМ 15. АНТИЧНА КРЕПОСТ СТОРГОЗИЯ 16. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН 17. КРЕПОСТ НИКОПОЛ 18. АНТИЧЕН ГРАД НОВЕ 19. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СВИЩОВ 20. РИМСКИ ГРАД НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ 21. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 22. АНТИЧНА КРЕПОСТ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 23. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ 24. АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ ЯТРУС 25. КРЕПОСТ ЧЕРВЕН 26. АНТИЧЕН ГРАД „ТРАНСМАРИСКА 27. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ТУТРАКАН 28. АНТИЧЕН ГРАД ДУРОСТОРУМ 29. РИМСКА ГРОБНИЦА 30. РИМСКА ВИЛА 31. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СИЛИСТРА 32. РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА 33. РИМСКИ ЛАГЕР ХИНОВА 34. РИМСКИ КАМЕНЕН ЛАГЕР ЧЬОРОЮ НОУ 35. РИМСКИ КАМЕНЕН ЛАГЕР РЪКАРИ ДЕ ЖОС 36. МУЗЕЙ ОЛТЕНИЯ - СЕКЦИЯ АРХЕОЛОГИЯ 37. РИМСКА КРЕПОСТ СУЧИДАВА 38. АНТИЧЕН ГРАД РОМУЛА 39. МУЗЕЙ РОМАНАЦИ - ГРАД КАРАКАЛ 40. ОКРЪЖЕН МУЗЕЙ - ТЕЛЕОРМАН 41. МУЗЕЙ ТЕОХАРИ АНТОНЕСКУ 42. МУЗЕЙ ДОЛЕН ДУНАВ - СЕКЦИЯ СЪКРОВИЩА И АРХЕОЛОГИЯ 43. НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КОНСТАНЦА 44. ТРИУМФАЛЕН ПАМЕТНИК ТРОПЕУМ ТРАЯНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ АДАМКЛИСИ 45. РИМСКА КРЕПОСТ КАПИДАВА 46. МУЗЕЙ КАРСИУМ 47. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ХИСТРИЯ 48. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ КАЛАТИС
ОБЛАСТ ВИДИН
1. Антична крепост „Бонония“ и Средновековна и Османска крепост „Бдин“, гр. Видин
2. Регионален исторически музей - Видин
3. Античен град „Рациария“, с. Арчар
4. Римска крепост „Калето“, гр. Белоградчик
5. Античен кастел „Кастра Мартис“, гр. Кула
ОБЛАСТ МОНТАНА
6. Регионален исторически музей - Монтана
7. Античен град „Алмус“, гр. Лом
8. Исторически музей - Лом
ОБЛАСТ ВРАЦА
9. Регионален исторически музей - Враца
10. Антична крепост „Августа“, с. Хърлец
11. Крепост „Камъка“, гр. Оряхово
12. Исторически музей - Оряхово
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
13. Римски град „Улпия Ескус“, с. Гиген
14. Пътна станция и античен кастел „Димум“, гр. Белене
15. Антична крепост „Сторгозия“, гр. Плевен
16. Регионален исторически музей - Плевен
17. Крепост „Никопол“, гр. Никопол
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
18. Античен град „Нове“, гр. Свищов
19. Исторически музей - Свищов
20. Римски град „Никополис ад Иструм“ с. Никюп
21. Регионален исторически музей - Велико Търново
ОБЛАСТ РУСЕ
22. Антична крепост „Сексагинта Приста“, гр. Русе
23. Регионален исторически музей - Русе
24. Антично и средновековно селище „Ятрус“, с. Кривина
25. Крепост „Червен“, с. Червен
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
26. Античен град „Трансмариска“, гр. Тутракан
27. Исторически музей - Тутракан
28. Античен град „Дуросторум“, гр. Силистра
29. Регионален исторически музей - Силистра
30. Римска гробница, гр. Силистра
31. Римска вила, гр. Силистра
ОКРЪГ МЕХЕДИНЦИ
32. Регионален музей „Железни врата“, римски лагер „Дробета“ и Руини от траяновия мост, гр. Дробета-Турну Северин
33. Римски лагер „Хинова“, гр. Хинова
ОКРЪГ ДОЛЖ
34. Римски каменен лагер „Чьорою Ноу“, с. Чьорою Ноу
35. Римски каменен лагер „Ръкари де Жос“, гр. Ръкари де Жос
36. Музей Олтения, секция археология, гр. Крайова
ОКРЪГ ОЛТ
37. Римска крепост „Сучидава“ и римски мост при Корабия, гр. Корабия
38. Античен град „Ромула“, с. Решка
39. Музей Романаци, гр. Каракал
ОКРЪГ ТЕЛЕОРМАН
40. Oкръжен музей Телеорман, гр. Александрия
ОКРЪГ ГЮРГЕВО
41. Окръжен музей „Теохари Антонеску“, гр. Гюргево
ОКРЪГ КЪЛЪРАШ
42. Музей „Долен Дунав“, секция „Съкровища и археология“, гр. Кълъраш
ОКРЪГ КОНСТАНЦА
43. Национален исторически и археологически музей Констанца, Античен град „Томис“ и римска мозаечна сграда, гр. Констанца
44. Триумфален паметник „Тропеум Траяни“ и Археологически музей „Адамклиси“, гр. Адамклиси
45. Римска крепост „Капидава“, гр. Капидава
46. Музей и римска крепост „Карсиум“, гр. Хършова
47. Музеен комплекс „Хистрия“, гр. Истрия
48. Археологически музей „Калатис“, гр. Мангалия