Контакти

АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУНАВ“


България, гр. Русе, п.к. 7000,
ул. „Княжеска“ №15

тел: +359 889 458 081
факс: +359 82 520 535

adodunav@abv.bg
www.adodunav.org
КАМАРА ЗА ТЪРГОВИЯ, ИНДУСТРИЯ, НАВИГАЦИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ - КОНСТАНЦА

Румъния, Констанца - 900457,
бул. „Александру Лапусняну“ №185 А

тел: +40241 618475
факс: +40241 619454

office@ccina.ro
www.ccina.ro