22. CETATEA ANTICĂ „SEXAGINTA PRISTA“

Locație:

orașul Ruse, str. „Tsar Kaloian“ nr. 2 și str. „Odrin“ nr. 2 tel: +359 82 280 004

GPS:

Program:

09:00-17:30 (fără zi de odihnă)

Informație:

MIR – Ruse


Sexaginta Prista este situată în partea de Nord-Vest a orașului Ruse, pe un deal de pe malul fluviului Dunărea. Primul castru roman militar (de la sfârșitul secolului І până la sfârșitul secolului ІІІ) probabil este situat la vărsarea râului Rusenski Lom. Cetatea Sexaginta Prista ocupă o suprafață de 4–5 ha. Ruinele regăsite pe deal (sec. ІІ-ІІІ) ale unor de clădiri civile, probabil o așezare din jurul castrului, sta­bilite și ca un centru de cult.
Una dintre ele este templul lui Apollo, construit în ultima pătrime a secolului II (în timpul domniei lui Commodus, sau mai probabil la începutul dinastiei Severilor). Prezintă un interes planul templului des­coperit. Acesta este orientat în direcția Nord-Est – Sud-Est și seamănă cu un tem­plu creștin. În incinta sa sunt descoperite patru plăci votive întregi și fragmente ale acestora de la Călărețul trac și Apolon, obiecte ceramice, monede, altar de sa­crificiu lui Apolon cu inscripții și alte des­coperiri.
Funcțiile clădirii sunt sistate la sfârșitul secolului ІІІ, peste care în secolul ІV, în timpul împăratului Constantin cel Mare, este construită o clădire de importanță majoră din castrul roman militar - Principia (conducerea trupelor militare din Sexaginta Prista). Clădirea are o formă dreptunghiulară, fiind orientată cu latu­rile sale lungi în direcția Nord-Vest – Sud- Est. Aceasta este construită din pietre neprelucrate, lipite cu mortar, cu dimen­siuni 28.50х16.50 m. Funcțiile sale de Principia sunt sistate la tulburările cauza­te de goții la sfârșitul secolului IV. Apoi, ca și teritoriul castrului militar, aceasta este populată în antichitatea târzie (sec. V-VI) și în timpul Primului stat bulgar (sec. Х–ХІ).
Cetatea Sexaginta Prista este amenajată ca un muzeu în aer liber, în care sunt con­servate și expuse aproximativ 50 m din zidul de apărare de Nord-Vest și turnul, șase clădiri, templul lui Apolon și Prin­cipia. În partea de expunere este inclus și un buncăr german din cel de al Doilea război mondial, în care, cu ajutorul unor materiale votive, este prezentată viața religioasă din provincia Moesia Inferioară în secolul I-III. Muzeul dispune de o sală de expoziții, în care în momentul de față sunt expuse modele 3D scalate din hârtie ale unor obiective arheologice situate în Limesul Dunărean și replici ale celor mai reprezentative descoperiri regăsite aici.

ȘTIAȚI CĂ ...

În mod tradițional, denumirea cetății se traduce prin „Portul celor 60 de nave”. O teorie a arheologilor afirmă că castelu primește denumirea sa după finalizarea cu succes a războaielor dacice de către împăratul Domitian (85-89). Atunci peste fluviul Dunărea, la gura râului Rusenski Lom, este transferată o legiune romană, alcătuită din aproximativ 6000 de persoane. Pentru această acțiune au fost necesare exact 60 de nave de tipul „pristis“. În onoarea victoriei asupra dacilor, castelul primește noua sa denumire.Mai FESTIVALUL ANTIC – PIAȚA ROMANĂ, ORAȘUL RUSE