FESTIVALUL ANTIC – PIAȚA ROMANĂ, ORAȘUL RUSE

Locul manifestării: Cetatea romană „Sexaginta Prista”, str. „Tsar Kaloian” nr. 2 și str. „Odrin” nr. 2

Perioada de desfășurare:

Luna septembrie, în fiecare an

Intrare: cu bilete

Festivalul este organizat de primă dată în anul 2012. În program sunt incluse repro­duceri ale unor ritualuri romane, moda antică, piața de sclavi, jocuri între gladi­atori, realizare ale manufacturii armelor romane și barbare și ale luptelor din peri­oada războaielor romane-dacice și roma­ne-gotice.
Piața tradițională include: bucătărie ro­mană, demonstrări de bijuterii și orna­mente, tăiere de monede și manufacturare vase ceramice. Participă actori și mește­șugari din teritoriul întreg al Bulgariei, spectătorii făcând parte din spectacol.