42. Музей „Долен Дунав“, секция „Съкровища и археология“, гр. Кълъраш