3. АНТИЧЕН ГРАД „РАЦИАРИЯ“

Местоположение: 1 км северозападно от с. Арчар, община Димово

GPS:

Информация:

РИМ – Видин


Античният град Рациария е най-значимият римски център в Северозападна България.
Градът е възникнал през втората половина на I в., във връзка с укрепването на Долнодунавския лимес и организирането на Дунавската флотилия.
След завършването на Дакийските войни от началото на ІІ в. император Траян издига Рациария в ранг на колония. Този статут дава право на автономия на града, а жителите му стават пълноправни римски граждани. През ІІ-ІІІ в. градът, организиран по италийски образец, изживява своя разцвет. Превръща се в голям занаятчийски и търговски център. Съществуват ателиета за архитектурна украса, скулптура, надгробна пластика и за златарски произведения на ювелирното изкуство. През ІІІ в. Рациария става столица на провинция Крайбрежна Дакия, със значително присъствие на основни войскови части.
В града се намира една от държавните оръжейни работилници. Археологическите паметници свидетелстват за съществуването на внушителен център на изкуството.
„Някогашната римска величествена и прочута Рациария“, както я нарича австрийският изследовател Феликс Каниц, съществува до 586 г., когато е превзета и разрушена от аварите.
Рациария е един от най-красивите, но все още много фрагментарно проучен римски град от Долнодунавския лимес.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Името на Рациария произхожда от името на вид кораби („ratis“ на лат.). Самото наименование определя неговото първоначално значение като важно място за корабоплаването по Дунав и за преминаване

на реката.Останки от резиденцията на военния управител на римската провинция Крайбрежна Дакия.