7. АНТИЧЕН ГРАД „АЛМУС“

Местоположение: гр. Лом, ж.к. „Калетата“

GPS:

Информация: Исторически Музей-Лом


Градът възниква в края на І – началото на ІІ в. В Алмус са лагерували поделения на I Италийски и XI Клавдиев легион, както и други военни части. Вероятно през втората половина на II в. е разположена една от митническите станции на империята. В края ІІІ в. - началото на ІV в. е извършено укрепване на кастела.
Предполага се, че е функционирало и речно пристанище, обслужващо както военния флот, така и търговски плавателни съдове. В средата на V в. Алмус е превзет от хуните. Кастелът е с форма на неправилен петоъгълник с площ от 4.1 ха. Източната стена е с дължина 200 м и ширина 2 м, южната е с дължина 230 м и ширина 2.2 м, като се свързва под прав ъгъл с източната. Западната стена е с дължина 180 м, докато северната (подкопана от реката и срутена на места) е с дължина 250 м, с кръгли кули в ъглите.
Проучени са 90 м от западната крепостна стена и е разкрита част от западната крепостна порта. При Алмус са открити останки от керамичен и оловен акведукт. Множеството артефакти от Античността и Средновековието се съхраняват в Историческия музей в Лом.
Върху античния Алмус е разположен днешния град Лом.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

В латински надпис от Алмус (средата на II в.), посветен на богинята Немезида, се споменава един бенефициарий консуларис, който най-вероятно е оказвал контрол на пътната станция.