5. АНТИЧЕН КАСТЕЛ „КАСТРА МАРТИС“

Местоположение: в центъра на гр. Кула

GPS:

Работно време: 08:00-17:00 ч. (април-октомври)

Информация: Община Кула тел: +359 938 32020 hristela@mail.bg


Античният кастел „Кастра Мартис“ е построен на стръмен южен склон над дефилето на река Войнишка в края на ІІІ в. – началото на ІV в. като част от Дунавския лимес. Той заема ключова позиция при охраната на важния римски път от Бонония за Сингидунум (Белград).
Кастра Мартис играе важна роля в отбраната на границата през IV-VI в. Разрушавана е при готските нашествия в края на IV в. и при хунските набези през първата половина на V в.
Крепостта се състои от две части: малко квадратно укрепление (квадрибургий) с размери 40x40 м, с мощни кръгли кули с диаметър 12.5 м в ъглите и кастел с форма на неправилен четириъгълник. Разположен е върху 1.55 ха. Достъпът до кастела е само от юг, където е разположена порта. Вероятно в края на IV в. охраната на портата е била подсилена с изграждането на още една по-тясна стена. Северозападно са открити основи на римска баня.
Квадрибургият е добре запазен и цялостно разкрит. Крепостните му стени, изградени от каменни и триредови тухлени пояси, имат дебелина 2.2 м и височина 2 м над подовете, а югоизточната кула се издига на 16.3 м.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Според византийския хронист Прокопий, Кастра Мартис е една от основно възстановените крепости при Юстиниян Велики /527-565 г./.