48. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „КАЛАТИС“

Местоположение: гр. Мангалия, Шосе Констанцей № 23 Тел: +40 341146763 muzeul_callatis@yahoo.com

GPS:

Работно време:

08:30-19:30 ч. (лято) 08:30-16:30 ч. (зима)

www.muzeulcallatis.ro

Калатис е най-южната гръцка колония на румънския бряг на Черно Море. Основана е от колонизатори от Хераклея Понтика през IV в пр. Хр. Това е единствената дорийска колония със социално-олигархична система. През 262 година преди Христа влиза в конфликт с Томис, който е подпомогнат от византийската флота. През периода III-VI в. сл. Хр. са изградени обществени сгради, базилики и укрепителни зидове. Нашествията на мигриращите племена, довели до упадъка на града до VII в. В Калатис е открит единственият папирус в страната, изложен понастоящем в музея. Античното пристанище на Калатис, както и част от античния полис в момента са залети от Черно море.
Единствено в лобито и сутерена на един хотел в Мангалия могат да се видят останки, които са открити случайно при извършване на ремонтни дейности през 1993 г. Откритият археологически обект впоследствие е възстановен, подреден за разглеждане на забележителности в лобито на хотела и сутерена на ресторанта. По този начин, останките могат да бъдат посетени в момента, като хотелът се счита за единственият хотел - музей с археологически останки в Румъния.