45. РИМСКА КРЕПОСТ „КАПИДАВА“

Местоположение: с. Капидава, Община Топалу, в края на селото 

GPS:

Работно време: Достъпът е свободен.

Крепостта „Капидава“ е разположена на десния бряг на Дунав, на областен път 223, между Топалу и Дунава. До крепостта се стига по пътя от Хършова (E61) или по пътя от Чернавода (магистрала Фетещи-Чернавода). Крепостта „Капидава“ е част от туристическото трасе на Добруджа, към което се добавят и Хършова и Хистрия. Проучванията тук започват през третото десетилетие на XX век. Размерите на укреплението са 127x105 м, а доста добре запазените зидове включват 7 кули с различни форми. Основната порта е от югоизточната страна. На югозападната страна е портата, която е свързана с пристанището на крепостта. Тя е построена още по времето на Траян, от части на V Македонски и XI Клавдиев легион, в началото на II в. сл. Хр., като част от Дунавския лимес. Значението на наименованието е: „селище на завоя“ на дакски език.