42. МУЗЕЙ „ДОЛЕН ДУНАВ“, СЕКЦИЯ „СЪКРОВИЩА И АРХЕОЛОГИЯ“

Местоположение: гр. Кълъраш, ул. „Прогресулуй“ №4, достъп през центъра на града, срещу южното крило на Окръжен съвет

Тел: +40 242 31 31 61

secretariat@mdj-calarasi.ro

GPS:

Работно време:

10:00-18:00 ч. /понеделник-неделя/

www.mdjcalarasi.ro

Музеят „Долен Дунав“ - Кълъраш е учреден през 1950 г. и се помещава в сграда - исторически паметник, изградена през XIX в., намираща се на ул. „Прогресулуй“ №4. Музеят е структуриран в два раздела – археология, изкуство и етнография. Археологическата колекция е съставена от праисторически материали, (нео-енеолит, от Султана – Малул Рошу, Късчиоареле и т.н.) също и от материали от римската епоха – антропоморфна пластика, керамични съдове, кандила, метални предмети, много от тях от византийската крепост „Пъкуюл луи Соаре“, Сучидава – Извоареле.
От юни 2012 г. в сградата на Окръжен съвет - Кълъраш е изложена колекция с изключително ценни предмети – монети, златни и сребърни накити, датиращи от праистория до късната Античност.