41. МУЗЕЙ „ТЕОХАРИ АНТОНЕСКУ“

Местоположение: гр. Гюргево, ул. „Константин Доброджяну Геря“ № 3

Тел: +40 246 216 801; +40 246 212 804

muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com

GPS:

Работно време:

09:00-17:00 ч. /вторник-неделя/

www.muzeulgiurgiu.ro


Музеят „Теохари Антонеску“ – Гюргево е основан през 1934 г. Носи името на първия професор по археология от Яш, Теохари Антонеску, родом от Гюргево. От 1981 г. е окръжен музей. Съхранява колекции от археологически предмети – керамика и неолитни идоли от бронзовата и желязната епоха, дако-римски артефакти от III-IV в. сл. Хр., както и предмети от културата Дриду; 13 монетни съкровища - 2 500 златни, сребърни и железни монети, някои от римската епоха, открити в Ойнаку и Извору, също са част от наследството на музея. Той включва други два раздела, „История на паметниците“ и „Етнография“.