40. ОКРЪЖЕН МУЗЕЙ - ТЕЛЕОРМАН

Местоположение: гр. Александрия, ул. 1848 №1

Тел: +40 247 314 761

muzjudteleorman@yahoo.com

GPS:

Работно време:

09:00-17:00 ч. /понеделник–петък/

www.muzeulteleorman.ro


Окръжният музей в Телеорман е основан по повод стогодишнината на града, през 1934 г. В началото се е помещавал в кметството, след това в Двореца на Културата. През 1952 г. става Музей на историята, а от 1974 г. – окръжен музей. Археологическите колекции включват материали от археологически разкопки, проучвания по повърхността и случайни находки, но и нумизматика. Много премети произхождат от археологически кампании, проведени в Албещи, Дулчанка, Гресиа, Рошиори де Веде.