37. РИМСКА КРЕПОСТ „СУЧИДАВА“

Местоположение: гр. Корабиа, квартал „Челей“, ул. „Сучидава“

тел: +40 249 560 703

primariacorabia@yahoo.com

GPS: Римска крепост “Сучидава”

римски мост при Корабия, гр. Корабия  

Работно време:

10:00-18:00 ч.

/вторник–неделя/

www.cetateasucidava.ro


Едно от най-големите римско-византийски укрепления, крепостта „Сучидава“ датира от III-VI в сл. Хр. Преди това тук е бил разположен стар военен и икономически център на племето суки. По времето на император Константин Велики е построен мост над Дунав, чиито следи могат да се видят и днес.
След разрухата, причинена от инвазиите на хуните, крепостта е възстановена по времето на Юстиниан, между 527- 535 г. От ранния християнски период датира една базилика, в която са открити и няколко гроба. Изключително съоръжение е кладенец с дълбочина 18 м.
Останки, включени в схемата за посещение на крепостта: селище под формата на малък хълм, с 11 етапа на обитаване; останки от гето-дакски жилища; римски кладенец от II-ри в. сл. Хр.; римско-византийско укрепление; портал на моста на Константин Велики над Дунав; западната порта; сграда от IV-V в. ; сграда с хипокауст; тайният фонтан (VI в.); палеовизантийска базилика; стълб – кула на Константиновия мост.
 
РИМСКИ МОСТ ПРИ КОРАБИЯ
Мостът, построен по време на първия християнски император Константин Велики, открит през лятото на 328 г., се простира на дължина от 2437.5 м. Считан е за един от най-дългите мостове в древността. Животът му е кратък, до края на IV в., но има ролята да обединява римските територии от северната и южната част на река Дунав. Руините на Римския мост са на около 40 м северно от брега на р. Дунав. Най-добре е запазен северният портал, построен върху платформа, изработена от неравномерно издялан камък, свързан с хоросан.