33. РИМСКИ ЛАГЕР „ХИНОВА“

Местоположение: По пътя Дробета- Турну Северин – Крайова, според обозначенията на пътя при влизане в населено място Хинова.

GPS:

Работно време: Достъпът е свободен.


Римският лагер в Хинова е проучен в резултат на изграждане на хидроенергийната система Железни врата. През 1980 г. тук е открито съкровище с тракийски накити, съдържащо 9.639 златни предмета с тегло от около пет килограма. Лагерът е построен в края на III в. пр. Хр., по Дунавския лимес, с 4 ъг­лови кули и врата за достъп до южната страна, фланкиран от две правоъгълни кули. Укреплението е унищожено през 378-379 г., след това е изградено отново и е съществувало до началото на V в.
В Хинова се вижда и част от Бразда луи Новак или т.нар. „Стената на Константин“, укрепление от типа „vallum” (защитно земно възвишение), с дължина от около 700 км.
Тази защитна линия прекосява територията на юг от Меридионалните Карпати, от Дробета до укрепения лагер в Пиетроаселе. Височината й е била около 3 м, с ров с дълбочина около 3 м от северната страна. Защитното възвишение е отбранявало територията на юг от него и вероятно е било изградено по времето на Константин Велики, през IV в. н. е.