32. РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА“

Местоположение: гр. Дробета–Турну Северин, ул. „Индепенденцей“ № 2 тел: +40 252 312 177 office@muzeulpdf.ro; muzeulpdf@rdslink.ro

GPS: Турну Северин 
Дробета 

Работно време:

09:00-17:00 (лято); 09:00-16:00 (зима)

/вторник – неделя/

www.cimec.ro


Музеят е разположен в непосредствена близост до римските обекти. Създаден през 1912 г., той съдържа внушителна колекция от артефакти, включително лапидариум от римската епоха. Три от деветте зали на отдела за История-Археология са посветени на римската епоха, по-точно на Дако-римските войни, на антични римски паметници и на духовния живот в античното селище Дробета, от II-III в. пр. Хр.
През 2010 г. в двора на музея са открити руини на римски амфитеатър. Предполага се, според данните в Пътеводителя за Музеи и Колекции в Румъния,че това е една от конструкциите, представени на Траяновата колона, заедно с моста и крепостта. Музеят е част от археологическия парк, към който принадлежат и Тра­яновият мост, римският лагер Дробета и др. Периодично в музея се провеждат културни и образователни събития като летни школи, етнографски семинари за ученици, реставрационни работилници и др.
 
РИМСКИ ЛАГЕР „ДРОБЕТА“
 
Римският лагер и селището от Дробета са основани по времето на император Траян, когато е построен и мостът над Дунав. Действащи са до 602 г., когато аварите разрушават римските селища на север от Дунава.
През 126 г., Император Адриан дава на лагера ранга на муниципиум. Под управлението на Септимус Северус (193-211 г.) придобива ранга на колония, с площ от около 60 ха и население от около 40.000 жители.
Нападенията на карпите (245-247 г.) причиняват сериозни щети, които след това са възстановени. От времето на Юстиниан (527-565 г.) датира последното възстановяване на лагера, който от V в., след нападенията на хуните, е наречен Теодора. Регионалният музей Железни врата има в своята структура отдел за История - Археология, а в две от залите са изложени представителни експонати за римския лимес: зала, посветена на дако-римските войни, зала, посветена на древната Дробета, II-III век от н.е.
 
 
РУИНИ ОТ ТРАЯНОВИЯ МОСТ
Първият мост над река Дунав е мостът на Траян. Построен е вероятно от Аполодор от Дамаск, между 103-105 г. по заповед на император Траян. Изграден от каменни и дървени греди, целта на моста е да позволи транспортирането на римските войски и доставките, необходими за втората военна кампания за завладяване на Дакия. Мостът е разрушен след почти век и половина по времето на окончателното изтегляне на император Аврелиан от Дакия.
Днес част от една-единствена колона е видима на румънския бряг на Дунав, в близост до римския лагер Дробета. Колоната е неразделна част от археологическия парк на града, управляван от Регионалния Музей „Железни Врата“.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

„Траян построил каменен мост над Истър, заради който не зная как бих могъл достойно да му се удивлявам. Наистина, другите му постройки са превъзходни, но тази стои по-високо от всички...

Гениалността на Траяновите замисли...като,

че ли са създадени, само за да ни покажат, че няма нещо, което човешката природа да не може да преодолее…“ Дион Касий, гръцки исто­рик (150-235 г.)