31. РИМСКА ВИЛА

Местоположение: гр. Силистра

GPS:


Недалеч от центъра (форума) на античния Дуросторум, през ІІ в. е построена голяма градска вила (villa urbana), обитавана от заможна римска аристократична фамилия.
През ІІІ-ІV в. е разширявана и достроявана. При готските нашествия
в края на ІІІ в. или в средата на ІV в. е разрушена и опожарена. С възстановяването на града върху руините е издигната внушителна масивна обществена сграда (17х20 м) с официална зала, допълнена с абсида и странични помещения. Планът на тази обществена постройка следва архитектурните и строителните принципи на резиденциите на градските управители и епископи от ІV-VІ в. Предлога се, че тя е част от двореца на доростолските епископи. Западно от нея е проучена голяма епископска базилика, разкрита е неголяма частна баня.