30. РИМСКА ГРОБНИЦА

Местоположение: гр. Силистра, ул. „Седми септември” и „Бойка войвода”

тел: +359 868 22 154, +359 868 822 075

GPS:

Работно време: по предварителна заявка


Най-известният в страната и в чужбина античен паметник на Дуросторум е гробницата със стенописите, открита през 1942 г. Смята се за емблематично творение на късноантичната цивилизация от средата на IV в. Гробницата е с правоъгълна гробна камера и полуцилиндрично засводяване. Изградена е от полуобработени камъни, споени с розов хоросан, а сводът е изпълнен с тухли. Ориентирана е изток-запад и има размери 3.30х2.60 м, с височина 2.30 м. Входът е от изток, фланкиран с три големи каменни плочи, а подът е постлан с тухли. Стените са измазани с варов разтвор, премесен с гипс, върху който, преди да е засъхнал, са положени цветовете на стенописите в техника fresco al seco.
Богатата стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) носи характерните белези на Константиновата епоха и се долавя стилът на надарен художник, дошъл от източните провинции на Империята (вероятно Египет или Сирия).
Вероятно собственикът напуска града при готското нашествие в края на IV в., поради което гробницата не е използвана по предназначение.