2. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВИДИН

Местоположение: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ №13 тел: +359 94 601707 museumvd@mail.bg

GPS:

Работно време: 09:00-17:00 ч.

www.museum-vidin.domino.bg


В сградата на музей „Конака“ е подредена експозиция „Археология“. Раздел „Античност“ е представен с богати и разнообразни колекции на предмети от големите римски градове Рациария (с. Арчар), Бонония (гр. Видин) и римския кастел Кастра Мартис (гр. Кула). Съхраняват се значителен брой произведения на каменната пластика – богато украсени римски саркофази, надгробни и оброчни плочи, статуи, сред които се откроява прочутата мраморна статуя „Почиващия Херакъл“ (ІІ в., с. Арчар).

Изобилието от антични колекции на керамични съдове, глинени лампи, ювелирни произведения и предмети от бита се допълва и от богата колекция от римски републикански и императорски монети. Част от археологическото богатство на римската епоха е оригиналната подова мозайка, намерена в крайградска вила до Рациария (III в.).


Вижте още обекти от област Видин

Вижте картата