26. АНТИЧЕН ГРАД „ТРАНСМАРИСКА“

Местоположение: гр. Тутракан

GPS:


В продължение на шест столетия (I–VI в.) античното селище и крепост Трансмариска, разположена на територията на съвременния град Тутракан, има важна роля в отбраната и функционирането на римския и ранновизантийския лимес.
Трансмариска възниква в края на първата половина на I в. С настаняването на І Тракийска-Сирийска кохорта в началото на ІІ в., Трансмариска се превръща в звено от римската отбрана на Долния Дунав. През ІІ-ІІІ в. Трансмариска запазва своя характер - лагер на не много голяма войскова единица и цивилно се­лище, облагодетелствано от транспортните възможности на реката, античния път покрай лимеса и благоприятните стопански условия на района.
Краят на ІІІ в. бележи началото на едно ново развитие на укрепителната система и ролята на Трансмариска в отбраната на лимеса. Градът е част от голяма строителна програма за стабилизиране на отбранителната мощ по римската граница.
Император Диоклециан лично посещава Трансмариска през 294 г., за което свидетелства надпис, в който крепостта е наречена „президий“. Кастелът е един от четирите най-големи военни центрове на Долнодунавския лимес. Тук резидира префектът на втората част на ХІ Клавдиев легион. Под негово командване са 5 кохорти на легиона. С тях той контролира брега на реката от с. Ряхово до с. Долно Ряхово.
По-късно, през V и VІ в. Трансмариска е епископски център. Градът непрекъснато е нападан и разрушаван от готи и хуни. Античното селището загива в началото на VІІ в., в резултат на варварски нашествия.
Римската и византийска крепост, разположена под съвременния град, има площ от 65 дка. От северната част на крепостта са разкрити крепостната стена с две квадратни кули с настилка от каменни плочи на долното ниво и керамика на горното. Стената има порта в средата между кулите и потерна в източната кула. Южната крепостна стена на Трансмариска с две бойни кули – едната подковообразна, а другата ветрилообразна, представлява значим археологически паметник на културата и интересен туристически обект.
Античен кастел „Трансмариска“ е обявен за паметник на културата с национално значение през 1968 г.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Антична, късноантична, средновековна и османска крепост, и римска пътна станция се намират под днешния град Тутракан.


Вижте ФЕСТИВАЛ „ОГНЕНИЯТ ДУНАВ“