21. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Местоположение: Археологически музей - Велико Търново, ул. „Иванка Ботева“ №2

тел: +359 62 682 511; +359 885 144 304

rimvt@abv.bg

GPS:

Работно време:

09:00-18:00 ч.(април-октомври) 09:30-17:30 ч.(ноември-март)

www.museumvt.com


В археологическия музей са представени големите градски, военно-административни и икономически центрове, съществували през античната епоха. Експозицията илюстрира тяхната история и мястото им в културно-историческото ни наследство. Чрез оригинален веществен материал и фотоси са представени различни аспекти на материалната култура на римския град Никополис ад Иструм, римския военен лагер Нове, центровете за производство на художествена, битова и строителна керамика при Павликени, Бутово, Хотница, Бяла черква, тържищата Перитензиум и Дискодуратере, ранновизантийският град разположен на хълмовете Царевец и Момина крепост.
Най-впечатляващи сред експонираните паметници са: колекцията от керамични съдове и калъпи от II–IV в.; оброчни плочки с изображения на древногръцки, тракийски и римски божества; бронзова пластика; геми и камеи изработени от скъпоценни и полускъпоценни камъни; накити и др.