20. РИМСКИ ГРАД „НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ“

Местоположение: с. Никюп, общ. Велико Търново

GPS:

Работно време:

09:00-18:00 ч.

/април-октомври/

От ноември до март,

по заявка.


Градът на победата към Дунав (Никополис ад Иструм) е основан от император Марк Улпий Траян в чест на края на войната с даките (101–106 г.). Селището е застроено върху невисокото плато на левия бряг на река Росица. Основаването на Никополис ад Иструм е изсечено върху Траяновата колона, намираща се на площад „Сан Марко“ в Рим.
Никополис ад Иструм е градът, през който минават най-много пътни артерии в античността. Във външната му периферия се пресичат два от важните пътища на империята – от Одесос (Варна) до западните римски провинции и от Нове (Свищов) до Византион (Истанбул).
Градът е построен по т.н. „ортогонална система“, при която главните улици са с посока север-юг и запад-изток, а всички останали са успоредни на тях и се пресичат под прав ъгъл. Всички те са павирани с големи плочи от доломитизиран варовик и ограничени с бордюри. Под настилката е изградена канализация, която събира и отвежда отпадните води чрез главен канал.
Около централния площад (агората), изпълнен по малоазийски образец, са намерени останките на канонада, малък театър, обществени сгради и магазини. Има обществена баня, открити са останки от подово отопление в някои сгради.
Градът първоначално няма крепостни стени, но те са издигнати в края на II в. с височина до 8 м, след опустошително варварско нападение. Сравнително добре запазени са северната и южната порти, изградени от добре обработени квадри и рамкирани с изградени фланкиращи кули, високи до 12 м. Главната порта, наричана „Порта Романа“, е разположена на запад – към столицата на империята Рим.
Градът е снабдяван с вода посредством водопроводи (акведукти), най-дългият от които е 27 км.
Никополис ад Иструм е икономически силен град с богат културен живот. Доказателство за оживена търговска дейност са откривани монети, сечени в градската монетарница, която пуска в обръщение над 1100 различни типа. Развити са каменоделството, тепавичарството, ветеринарството, грънчарството и др. Някои жители се занимават професионално с хорово пеене.
Поради разнородния етнически произход на жителите, са изповядвани множество култове. Некрополът на града е разположен от двете страни на пътя към Нове и в западна посока. От него са запазени 121 могили.
Предполага се, че древният град е унищожен в началото на VII в. при нападение на аварите. Добра представа как е изглеждал един римски град ни дават развалините при Никополис ад Иструм.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Има сигурни сведения за двама императори – Септимий Север и синът му Каракала, които неколкократно са посещавали града. Твърде вероятно е той да е бил посетен и от императорите Траян и Адриан.

 ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

В Никополис ад Иструм е разкрита уникалната за римския свят сграда Термоперипатос - отопляемо покрито пространство за разходки и разговори на гражданите. Сградата е със застроена площ от 1952 м², имала четири входа, оформени със стъпала, колони, капители, фризархитрав, фронтон, украсен с щит и копия. По двете дълги страни били разположени по 13 магазина с входове към улиците. Тя представлява античен вариант на съвременния мол.


Вижте МЕЖДУНАРОДЕН АНТИЧЕН РИМСКИ ФЕСТИВАЛ „НИКЕ – ИГРАТА И ПОБЕДАТА“