1. АНТИЧНА КРЕПОСТ „БОНОНИЯ“ И СРЕДНОВЕКОВНА И ОСМАНСКА КРЕПОСТ „БДИН“

Местоположение: гр. Видин, североизточ­ната част на града, на брега на р. Дунав

GPS:

Работно време:

09:00-17:30 ч. (април-октомври)

10:00-17:00 ч. (ноември-март)

Бонония е възникнала в края на І в. и началото на ІІ в. като кастел и пътна станция на римската провинция Мизия. Разположена е на високия десен бряг на р. Дунав. Най-вероятно на това място е била настанена помощна военна част, изграждаща крайдунавския път. През ІІ-ІІІ в. градът бележи разцвет, а пристанището е обслужвало дунавския и търговски флот.

Към края на ІІІ в. и началото на ІV в. градът е имал солидна фортификационна система, което го причислява към големите градски центрове на империята. Градът представлява правоъгълник, издължен в посока север-юг, с площ около 20 ха. Дължината на северната стена е около 365 м, а на западната – около 600 м.

Разкрити са 9 кръгли кули с диаметър 19 м и дебелина на стените 3.7 м. Античната Бонония е превзета и опустошена от аварите през VI в.

Върху съществуващите основи на най-голямата римска крепост по Долен Дунав е изградена средновековна българска крепост. Първите строителни дейности датират от края на Първото българско царство (681–1018 г.). Видинската крепост е най-важното укрепление в Северозападна България по време на Второто българско царство (1185–1396 г.). Българският цар Иван Срацимир (1356-1396 г.) извършва най-голямото разширение, построени са значителен брой вътрешни стени и кули.

Крепостта играе важна роля през османското владичество (ХІV-ХІХ в.). Неслучайно е наричана от турците „Девствената крепост“, поради това, че никога не е била завземана със сила.

В края на ХVІІІ в. не се използва за отбранителни цели, а служи предимно за оръжеен склад и за затвор.

Днес, това е единствената изцяло запазена крепост в България, по-известна като замъка „Баба Вида“.

Вътрешният двор е над 5 дка. Състои се от две основни стени, разположени в 2 концентрични четириъгълника и 4 кули. Външните стени са опасани от ров с вода, над който е имало повдигащ се мост (сега е каменен) към входа на крепостта. Във вътрешността е запазена автентичната обстановка. Крепостта е сред стоте национални туристически обекта на България.

Вижте още обекти от област Видин

Вижте картата

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Разстоянието между две съседни кули по южната стена превишава нормата от 60 м, която е два пъти по-голяма от максимума на поразяващата мощ на стрелба с лък. Стената е била изградена от дялан камък, споен с бял хоросан, с тухлени пояси от по три реда тухли.


Вижте СРЕДНОВЕКОВЕН ФЕСТИВАЛ „БЪДИНЪ“