18. АНТИЧЕН ГРАД „НОВЕ“

Местоположение: на 4 км от гр. Свищов в посока Русе

GPS:

Работно време:

09:30-18:00 ч.

/без почивен ден/


„Нове“ е най-добре проученият и запазен римски легионен лагер в североизточните провинции на империята. Той възниква като седалище на VІІІ Августов легион около 45 г. сл. Хр. След IV в. в лагера е настанен І Италийски легион. Елитната войскова част била съставена от новобранци, всеки от които бил „висок по 6 римски стъпки (1 р. стъпка=29.6 см)“.
Първоначално укреплението е с площ от около 17.7 ха, а по-късно е разширено на изток с още 10 ха. Лагерът е с правоъгълна форма с размери 485 м на 365 м и е издигнат непосредствено до високия бряг на р. Дунав. На всяка от стените има порта, като северната води към пристанище. Зад крепостните стени се намират щабът на легиона, военна болница, офицерски жилища, легионната баня, войнишки казарми, жилището на командира на легиона и бараки на помощните войски. Цивилното селище е разположено извън крепостните стени.
„Нове“ е важен център в римската отбранителна система. Лагерът е посещаван и от римските императори Траян (98-117 г.), Адриан (117-138 г.) и Каракала (211-217 г.).
По времето на Константин Велики (306–337 г.) се извършват градоустройствено-архитектурни промени. Градският облик се формира от нови сгради, църкви, работилници на занаятчии. През V-VІ в. Нове е седалище на епископ. За последен път градът се споменава в началото на VІІ в. Една от най-впечатляващите сгради, открити в лагера, е Принципията (Щабът на легиона), построена през І в. Тя е модерно експонирана, като частично възстановените сгради представляват естествен декор на сцена за реенактмънт събития.
Валетудинариумът (военната болница) се намира в лявата предна част на лагера и граничи на север с вътрешната улица (Via Sagularis), която обикаля целия лагер. Болницата се състои от верижни помещения (болнични стаи, санитарно помещение и др.), отделени с широк коридор.
В средата има двор, ограден с колонада, в който е открито светилище, посветено на боговете на здравето Асклепий и Хигия. Изграждането и функционирането на болницата е от I в. до средата на II в.
Пасажът от жилищата на висшите офицери на легиона е проучен в западната предна част на лагера. Открита е голя­ма каменна сграда тип „градска вила“ от началото на II в. с площ около 1600 кв.м. В нея са намерени едни от най-ранните находки в Нове - монети, вносни стъклени и керамични съдове, бронзови предмети.
Легионната баня (Thermae legionis) заема почти цял квартал. Има западно изложение, съобразно римския обичай, ходенето на баня да става следобед.
В различни части са открити пещи, където в медни казани е затопляна водата и е подаван горещ въздух за подовото и стенното отопление.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Най-голямата раннохристиянска базилика по Средния и Долния Дунав е открита в „Нове“, с дължина 41 м. Тя е част от епископски комплекс (резиденция, баня, голяма и малка базилика, приют за богомолци), изграден върху мястото на големите легонни бани.


Вижте ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО „ОРЕЛ НА ДУНАВА“