17. КРЕПОСТ „НИКОПОЛ“

Местоположение: гр. Никопол

GPS:

Информация: РИМ – Плевен


Останките от зидове се намират на висок хълм със стръмни склонове, разположен в северозападния край на града. В крепостта се е влизало през западната порта.
Вероятно през римско време е имало крепост. Следи от антични зидове са открити по времето на реконструкторски работи на т.нар. Кале – крепост от турско време.
В околностите на Никопол в средата на І в. е квартирувала римска помощна конна част – ala Scubulorum. Интересен епиграфски паметник от античния период е „Чешмата на Елия“. На много места могат да се намерят фрагменти от римска керамика от ІІ в.
Никополската крепост и добре защитеното пристанище имат важно стратегическо значение през Средновековието и по време на Османската империя. Днес са запазени крепостните стени и т.нар. „Шишманова врата“.