13. РИМСКИ ГРАД „УЛПИЯ ЕСКУС“

Местоположение: с. Гиген, общ. Гулянци

GPS:

Информация:

РИМ – Плевен


Античният град Колония Улпия Ескус възниква през периода 106–109 г. върху останките от лагера на IV Скитски и V Македонски легиони от началото на I в. Тогава се строят много пътища, които обслужват армията, администрацията и търговията в империята и извън нея. Военният лагер получава статута на колония след славната победа на император Марк Улпий Траян (98–117 г.) над даките.
Римският град се превръща във важен кръстопът, като силен разцвет преживява през ІІ–IІІ в., когато е изградена централната градска част. Развива се монументална гражданска и религиозна архитектура.
Улпия Ескус е строен по типичния за римските градове начин с правоъгълна форма, а улиците са взаимно перпендикулярни в посока изток-запад и север-юг. Улиците са покрити с каменни плочи, под които е положен водопровод и канали за отпадните води. Цялата площ на града е 28 ха.
В централната част е разположен Форумният комплекс (97х200 м), който е изграден от варовикови камъни в „коринтски стил“. В неговата югоизточна част е храмът на Фортуна, построен ок. 190 г. При северната страна на Форума през 125 г. е издигнат храмът на Капитолийската троица, главните римски божества – Юпитер Оптимус Максимус, наЮнона и Минерва. В близост се намира и величествената сграда на Гражданската базилика (97х24 м), построена през 135 г. В нея се извършва съдопроизводството, управлението и търговията в колонията.
Градът е в разцвета си и през ІV в., при управлението на император Константин Велики (306–337 г.). На брега на р. Дунав е изграден голям каменно-дървен мост между Улпия Ескус при с. Гиген и Римската крепост Сучидава (Корабиа). През раннохристиянската епоха Ескус е епископски център.
Периодът на Великото преселение на народите (ІV-VІ в.) изправя Римската империя пред заплахата от варварски нашествия от север. Техните набези не подминават и Ескус, който е превзет от хуните на Атила през 447 г. и окончателно е разрушен и опожарен от аварите през 586 г.
Животът в Ескус продължава чак до турските нашествия през XIV в., като върху останките от античния град е съществувало средновековно селище.
Улпия Ескус е археологически резерват. Днес могат да се видят останки от улици, храмове, голяма гражданска базилика. Открити са още Форумен комплекс, храмове на Капитолийската троица (Юпитер, Юнона, Минерва), голяма Гражданска базилика, обществени сгради, бани и др.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Драмата „Ахейци“ от прочутия атински писател–комик Менандър не е запазена за поколенията и е известна само от разкритата многоцветна мозайка в Улпия Ескус. В центъра е изобразена театрална сцена, в която участват трима актьори с маска и един мъж без маска. Върху белия фон над фигурите се чете надписът MENANΔPOY AXAIOI, „Ахейци на Менандър“.