11. КРЕПОСТ „КАМЪКА“

Местоположение: 1.24 км северозападно по права линия от центъра на гр. Оряхово

GPS:

 


Крепостта е разположена на висок хълм, до който се стига единствено от югоизток. От изток и запад дълбоки долове, а от север - стръмен бряг към р. Дунав, защитават крепостта.
Край нея минава важният римски път от Белград за Константинопол „Via Singiduno usque ad Constantinopolim perripam Danubii“. Крепостта е изградена през IX в. и важен крайграничен пост - част от отбранителната система по северната граница на българската държава. Окончателно е разрушена през XVI в.
Запазени са останки в североизточната част от укрепителен зид с потерна и на юг – входът за крепостта.