10. АНТИЧНА КРЕПОСТ „АВГУСТА“

Местоположение: 5 км северозападно от с. Хърлец, общ. Козлодуй

GPS:

 


Августа е изградена като укрепен военен лагер през средата на I в., като първото укрепване е дървено-землено. Кастелът е естествено защитен на юг от р. Огоста, на изток и север от блата. Достъпът се е осъществявал единствено от западната страна, където е издигната крепостна стена, подсилена с ров. През II-VI в. Августа се развива като римски и ранновизантийски градски център. Общата площ достига около 9 ха. Крепостта има форма на неправилен петоъгълник, издължен от север към юг.
Крепостната стена е вкопана до 2.30 м, а дебелината й достига до 2.50 м. Стените й са изградени от грубо обработени камъни, споени с бял хоросан. Портите на крепостта са три - по една от запад, север и изток. Защитната система се състои от издаващи се навън кули.
Некрополът се намира на запад от крепостта. Разкрита е укрепителната система на ранноримския лагер и късноантичното селище. От каменно укрепление са проучени запазената западна стена с три правоъгълни кули и западната порта. Установено е и мястото на силно разрушената северна порта. От вътрешното пространство са разкрити постройки, разположени в приблизителния център на ранния лагер.
През III-IV в. градът е възстановяван периодично след нашествията на готите. Последното разрушение от аварите през VI в. бележи неговия край.